Torsdagslunsj

Hver dag i parken kan du oppleve opplesninger mens du tar en kaffe. På torsdag møter du Beate Grimsrud, Ellen Sofie Lauritzen og Synne Sun Løes. Birger Emanuelsen introduserer.

Foto: Anne Marit Eide