Trojanow og Lunde

Ilija Trojanow og Maja Lunde er to av forfatterne som selger mest i Tyskland for tiden. De har også til felles at de har skrevet bøker med utgangspunkt i klimatiske utfordringer. Men har disse bøkene noen effekt? Kan de bidra til å snu klimaskeptikeres syn? Hvorfor bruke boken som talerør i en tid hvor mange andre medier er mer umiddelbare? Burde de bruke tiden og engasjementet sitt andre steder, eller er det fremdeles et potensial i den tiden det tar å sette seg ned for å lese? Samtalen ledes av Olav Brostrup Müller.

Foto: Oda Berby og Harald Krichel/CC BY-SA 4.0