TRUE CRIME, JUSTISMORD OG ETIKK

Et av norgeshistoriens groveste justismord var et faktum da Viggo Kristiansen før jul ble frifunnet for drapene i Baneheia etter å ha sonet nesten 21 år i fengsel. I høst ble Birgitte Tengs etter endelig frikjent fra erstatningdommen som sa at han sannsynligvis drepte sin kusine i 1995. I februar ble en annen mann dømt for samme drap. Sakene har utløst selvkritikk fra pressen og justisvesenet, men også velfortjent heder til forfatter Bjørn Olav Jahr, som i begge sakene har stilt viktige kritiske spørsmål gjennom sine bøker.
True crime-sjangeren utfyller journalistikken og er på sitt beste en ventil for rettssikkerheten. Men den utfordrer også etikken, i en forlagsbransje uten de samme retningslinjene som pressen må forholde seg til. Hvilke fallgruber skaper det? Når blir journalisten aktør? Og hva kjennetegner virkelig god true crime?

Arrangør: Dagbladet

Onsdag 24. mai

16:00-16:50

180
Brenneriet

Legg til i din festival