Tur i skogen

Har du hørt om Shinrin-yoku, som japanerne kaller det – å bade i skogsluft? Kanskje ikke. I Reidar Müllers bok Skogens historie, går han under torva og over trekronene for å beskrive akkurat det bokens tittel viser til – skogens historie. Et tema som vi nordmenn naturlig nok alltid vil være interesserte i. For har ikke skogen en rolle for oss alle? Uansett hvor nært man måtte være den til daglig? Reidar Müller møter Håkon Haugsbø til samtale om blant annet turgåing, ulv og matauk.