TYSKE JOURNALISTER TIL LILLEHAMMER

2019 er Norges år som gjesteland i Frankfurt. For å nå ut til et tysktalende publikum er pressearbeidet essensielt. I år som i fjor inviteres tyske journalister til Norge for å oppleve norsk litteratur og kultur. De vil også få innsikt i det litterære systemet gjennom deltakelse på arrangementer i festivalprogrammet samt møter med forfattere og nøkkelpersoner i norsk bokbransje.