TYSKE OG SVEITSISKE BOKHANDLERE TIL LILLEHAMMER

Norge er gjesteland ved årets bokmesse i Frankfurt. NORLA inviterer ti bokhandlere fra Tyskland og Sveits til Norge for å lære om norsk skjønnlitteratur og sakprosa og det litterære systemet. NORLAs bokhandlerstrategi har som mål å gjøre norsk litteratur kjent i Tyskland gjennom lokale bokhandler, og skal gi deltakerne kunnskap om og interesse for norsk litteratur. De møter flere forfattere og illustratører som forteller om bøkene sine som er oversatt til tysk, samt norske kollegaer, for erfarings- og kunnskapsutveksling.