Tyske tendenser

Tyskspråklig litteratur er en av de tre mest sentrale i Europa, og det har skjedd mer i tysk litteratur siden siste verdenskrig enn ange andre steder. Hvor står tysk litteratur i dag, og hva skiller den fra det som har blitt skrevet de siste 100 årene? Foredrag av Suzanne Bordemann.