Undset and the North. An American view

Undset-forelesningen holdes av Brad Leithauser, forfatter og universitetslektor fra USA. Han vil se på Sigrid Undsets forfatterskap med utenlandske briller. Dessuten vil han la andre amerikanske og engelske forfattere vise hvordan de har latt seg inspirere av Norden.