UNDSET-FORELESNINGEN

I år har vi invitert Janne Stigen Drangsholt til å holde den tradisjonsrike Sigrid Undset-forelesningen.
Sigrid Undset skriver et sted at hun har kommet over et essay av Virginia Woolf, en forfatter hun har hørt om, men ikke lest. Senere leste Undset flere av Woolfs tekster og uttalte at hun ikke bare var en “ytterst interessante og talentfull forfatterinne, men en artist av høy rang”. Dette foredraget vil se nærmere på de uttalte – og ikke uttalte – linjene mellom disse to ytterst interessante og talentfulle forfatterinnene, som ble født i samme år, debuterte i samme år, og levde sine liv i samme turbulente oppbruddstid. Hvor møtes de – og hvor skiller de lag?

Arrangør: Sigrid Undset-selskapet

Fredag 26. mai

17:00-17:50

180
Bjerkebæk

Legg til i din festival

Bidragsytere