Undset sett utenfra

Den amerikanske sakprosaforfatteren Lauren Elkin har i forkant av festivalen sittet i skrivestua på Bjerkebæk og fordypet seg i Sigrid Undsets periode i Roma. Elkin har nemlig jobbet med kvinnelige kunstnere som vandrere, og hvordan vandringene deres har påvirket kunstnerskapet. Hun presenterer først arbeidet sitt, så følger en samtale med Brad Leithauser, som også har kommet til festivalen for å fortelle om sitt arbeid med Undset.