UNGES DELTAKELSE I DEMOKRATIET

Hvordan står det til med ytringsrommet for de unge i dag? I løpet av våren 2022 har elever fra Smestad og Åretta ungdomsskoler vært med på et pilotprosjekt i regi av Pegasus, Nansen Fredssenter og World Expression Forum. Elevene har diskutert problemstillinger knyttet til ytring og demokrati, og inviteres nå til en åpen dialog om sine erfaringer. I panelet: Makosir, Anna Dordisdatter Malkenes fra Ungdommens ytringsfrihetsråd, Vivian Haverstadløkken fra Wexfo, Selma Gjendine Østerbø fra 8. trinn på Smestad og Snorre Fostervoll fra 9. trinn på Åretta. Samtaleleder: Anita Rapp Ødegaard, Nansen Fredssenter

Mandag 30. mai

12:30-13:15

Alder: 13 - 18

Verdensteateret

Legg til i din festival

Bidragsytere