Utvalg og oversettelse

Ordet antologi er fra gresk og kan oversettes til bukett med blomster, altså en samling, komponert. Dette er også ordet vi bruker om en samling tekster som noen har valgt å utgi for at de skal ses i sammenheng og leses opp mot hverandre. I siste nummer av John Freemans selvtitulerte magasin, det fjerde i rekken, har han gjort nettopp det. Men hvorfor akkurat disse forfatterne? Og hvordan var prosessen? Tekstene er, tross alt, samtlige oversatt fra sine respektive språk til engelsk. Kunstnerisk rådgiver Mathias R. Samuelsen møter John Freeman til samtale om dette arbeidet.

Foto: Øystein Nordås