Verksted med Per Jonas Lindström, Camilla Skibrek og Arial Pink

Kunstbokmessen Bastard inviterer til en hel dag med verksteder for bokproduksjon. Deltakerne får innføring i ulike teknikker og formater som gjør selvpublisering mulig. Det serveres et varmt måltid midt på dagen, og programmet gir rom for samtale, idéutveksling og samarbeid. Ingen forhåndskunnskap er påkrevd. Målgruppe: Deltakere på kunstbokmessen Bastard, samt ungdom og voksne som har et ønske om å lage egne publikasjoner. Påmelding via www.kunstopp.no

Foto: Fanzineverksted med Pamflett i 2018. Foto: Jannecke Lønne Christiansen