Bokverksted med Per Jonas Lindström

Kunstbokmessen Bastard inviterer til et tre timers verksted for bokproduksjon. Deltakerne får innføring i ulike teknikker og formater som gjør selvpublisering mulig. Det serveres et varmt måltid i løpet av kurset, og programmet gir rom for samtale, idéutveksling og samarbeid. Ingen forhåndskunnskaper er påkrevd. Målgruppe: deltakere på kunstbokmessen Bastard, samt ungdom og voksne som har et ønske om å lage egne publikasjoner.

Foto: Fanzineverksted med Pamflett i 2018. Foto: Jannecke Lønne Christiansen