Vi har bare én klode

Jostein Gaarder har engasjert seg i klima- og miljøsaken gjennom litteraturen, blant annet med ungdomsboka Anna. En fabel om klodens klima og miljø. Han var også initiativtaker til Sofieprisen, en pris som ble delt ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som arbeider for godt miljø og bærekraftig utvikling. Hør den engasjerte forfatteren i et foredrag om hvordan og hvorfor vi har et ansvar for å ta vare på kloden vi lever på.

Foto: Kimm Saatvedt