Start hver dag med en bok

For: Hele skolen eller enkeltklasser

Mål: Bli lest høyt for, la alle barna oppleve samme bok som de siden kan diskutere.

Hvordan: Hele skolen samles og lytter mens rektor leser høyt i 5-10 minutter som en start på skoledagen. Kan foregå ute, på skolebiblioteket eller i andre fellesområder. Har dere intercom på skolen kan det også leses over denne.