Styre og råd for Norsk Litteraturfestival

Styret

Styreleder:
Silje Riise Næss

Nestleder:
Anne Gaathaug

Styremedlemmer:
Morten Strøksnes
Trude Hella Eide
Annette Orre
Liv Astrid Sverdrup
Kari Joynt
Olemic Thomessen (vara)
Fredrik di Fiore (vara)

Rådet

Leder:
Silje Tretvoll

Nestleder:
Arne Vestbø

Rådsmedlemmer:
Margit Walsø
Mari Nørstegård Tomren
Catrine Strøm
Mads Nygaard
Tone Nyseter
Heidi Austlid
Hilde Hagerup
Tone Selboe
Gaute Brochmann
Joakim Hammerlin
Gunnar Klinge
Kjell Marius Mathisen
Ane Tosterud Holthe