Styre og råd for Norsk Litteraturfestival

Styret

Styreleder:
Harald Thoresen

Nestleder:
Anne Gaathaug

Styremedlemmer:
Morten Strøksnes
Silje Riise Næss
Annette Orre
Liv Astrid Sverdrup
Kari Joynt
Olemic Thomessen (vara)
Birgitte Eek (vara)

Rådet

Leder: 
Silje Tretvoll 

Nestleder: 
Hans Tarjei Skaare

Margit Walsø
Mari Nørstegård Tomren
Søren Birkvad
Catrine Strøm
Mads Nygaard
Tone Nyseter
Kristenn Einarsson
Hilde Hagerup
Tone Selboe
Gaute Brochmann
Arne Vestbø
Kjell Marius Mathisen
Ane Tosterud Holthe