Styre og råd for Norsk Litteraturfestival

Styret

Styreleder:
Harald Thoresen

Nestleder:
Anne Gaathaug

Styremedlemmer:
Morten Strøksnes
Silje Riise Næss
Annette Orre
Liv Astrid Sverdrup
Kari Joynt
Olemic Thomessen (vara)
Fredrik di Fiore (vara)

Rådet

Leder: 
Silje Tretvoll 

Nestleder: 
Arne Vestbø

Margit Walsø
Mari Nørstegård Tomren

Catrine Strøm
Mads Nygaard
Tone Nyseter
Kristenn Einarsson
Hilde Hagerup
Tone Selboe
Gaute Brochmann
Joakim Hammerlin
Kjell Marius Mathisen
Ane Tosterud Holthe