Styre og råd for Norsk Litteraturfestival

Styret

Styreleder:
Harald Thoresen

Nestleder:
Anne Gaathaug

Styremedlemmer:
Ivo de Figueiredo 
Silje Riise Næss
Annette Orre
Liv Astrid Sverdrup
Kari Joynt
Olemic Thomessen (vara)
Birgitte Eek (vara)

Rådet

Leder: 
Silje Tretvoll 

Nestleder: 
Hans Tarjei Skaare

Margit Walsø
Mari Nørstegård Tomren
Jostein Skurdal
Søren Birkvad
Catrine Strøm
Mads Nygaard
Tone Nyseter
Kristenn Einarsson
Svein Olav Hoff
Vivian Haverstadløkken
Hilde Hagerup
Tone Selboe
Arne Vestbø