Høgskolen i Innlandet

+4790136135
Tilgang med rullestol: Ja
Teleslynge: Ja, i auditoriene.
Tilrettelagt for rullestol, og tilrettelagd med teleslynge og informasjon i alle auditorier. Informasjon om teleslynger finnes på utsiden av auditoriet.

Shows som foregår på Høgskolen i Innlandet: