Even Aleksander Hagen

Even Aleksander Hagen er fylkesordfører i Oppland og representerer Arbeiderpartiet. Even Aleksander Hagen ble tidenes yngste fylkesordfører da han overtok ordførerkjedet under fylkestingets samling i oktober 2015.