Norsk litterær kanon

Norsk litterær kanon

Sitatsteiner

I Lillehammer opplever både tilreisende og fastboende nærhet til den norske kulturarven. På museet Maihaugen finnes en unik samling tradisjonelle norske bygninger og bomiljøer, som ser ut som om de er hentet rett ut fra de norske folkeeventyrene. I bygatene i dagens Lillehammer er det lagt til rette for vandringer i den norske litterære kanon. Følger man løypa med sitatsteiner, beveger man seg fra Edda, via Henrik Ibsen, Sigrid Undset og Knut Hamsun til moderne norske forfattere som Jon Fosse og Dag Solstad.

Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene tok høsten 2006 initiativet til å utarbeide den norske litterære kanon, fra norrøn tid til i dag. Juryen som besto av ti personer (forfattere, litteraturkritikere og litteraturvitere) hadde sitt første møte 18. desember 2006.

30.mai 2007 ble Norsk Litterær Kanon, en liste på 25 verker, presentert under litteraturfestivalen. Last ned begrunnelse her.

Norsk Litterær Kanon

Voluspå
Snorre Sturlason, Kongesagaene
Petter Dass, Nordlands trompet
Ludvig Holberg, Erasmus Montanus
Asbjørnsen og Moe, Norske folkeeventyr
Henrik Wergeland, Jødinden
Camilla Collett, Amtmandens Døttre
Aasmund Olavsson Vinje, Ferdaminni fraa sumaren 1860
Henrik Ibsen, Peer Gynt
Fridtjof Nansen, På ski over Grønland
Arne Garborg, Fred
Knut Hamsun, Mysterier
Sigbjørn Obstfelder, Digte
Sigrid Undset, Kransen
Cora Sandel, Alberte og friheten
Olav Duun, Menneske og maktene
Gunvor Hofmo, Fra en annen virkelighet
Rolf Jacobsen, Hemmelig liv
Tarjei Vesaas, Fuglane
Olav H. Hauge, Dropar i austavind
Jan Erik Vold, Mor Godhjertas glade versjon
Kjartan Fløgstad, Fyr og flamme
Dag Solstad, Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land
Jon Fosse, Nokon kjem til å komme
Øyvind Rimbereid, Solaris korrigert

 

Bok

På Verdens bokdag, 23. april 2008 kom boka Norsk Litterær Kanon ut. Boka består av nyskrevne essays om hvert av de 25 kanonverkene, i tillegg til to bidrag som setter kanon i et historisk og kritisk perspektiv. Boka er gitt ut på Cappelen Damm forlag. Essayoverskriftene er et sitat fra hvert av verkene, og de samme sitatene pryder nå Lillehammers gater.

Sitatsteiner

25 sitatsteiner ligger nå rundt om i Lillehammer; steinheller i Iddefjordgranitt med messingbokstaver. Hellene er designet av Agendum See Design, utført av Norsk Monumentstein og montert av Lillehammer kommune.
Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DnB NOR. På Verdens Bokdag 23.april 2008 ble de to første sitatsteinene avduket ved Lillehammer bibliotek. Dette er start og innkomst for en vandring gjennom litteraturhistorien i Lillehammers gater, fra «Våluspå» til «Solaris korrigert». Omtrent halvparten av steinene ble avduket i løpet av vår, sommer og høst 2008 – alle med spesielt egnede seremonier. Våren 2009 fortsatte avdukingene, og i løpet av festivaldagene i 2009 ble alle steinene lagt på plass.

Kart over sitatsteinene

Vil du oppsøke steinene kan du laste ned kartet og følge historien ved hjelp av nummereringen. Begynn på nummer 1 ved biblioteket og les deg gjennom sitatene.
God litterær vandring!

Litterær vandring

En folder har blitt laget som forteller om sitatsteinene og Norsk Litterær Kanon. Denne er å finne på turistkontoret, hos bokhandlere og bibliotek, og på kommunens servicetorg.

Last ned folderen her.