En av de beste, og den desidert største, festivalen noen sinne!

Stor takk til forfatterne og alle andre som bidro fra festivalscenene, til det rekordstore publikumet som bidro til den gode festivalstemningen og til alle våre frivillige som sørget for at det ble en av de beste festivalene i Norsk Litteraturfestivals historie! Høydepunktene stod i kø og mange dro hjem med gode opplevelser i bagasjen, litt klokere og inspirert til å lese mer. Årets festival var større enn noen sinne og tiltrakk seg et publikum på vel 30.700! Veksten er å finne blant barn og unge og i en tid hvor all statistikk viser at folk flest, og særlig de unge, […] Les mer