Om festival

Norsk Litteraturfestival er Nordens største litteraturfestival, med et variert program for lesere i alle aldre. Lillehammer ble i 2017 medlem av The UNESCO Creative Cities Network (UCCN), og fikk med det tildelt status som UNESCO-litteraturby, som 1 av 28 byer i verden. I slutten av mai fylles Lillehammer av forfattere og litteratur. Vi kan garantere ord som beveger og opplevelser som tar deg en tanke videre.

Norsk Litteraturfestival har arrangementer både for skolebarn, barnefamilier, studenter og et voksent, kulturinteressert publikum. Opplev forfattermøter, opplesninger, debatter, foredrag, prisutdelinger, forestillinger, utstillinger, seminarer, quiz og andre festligheter. Festivalen er også Norges største bransjetreff for forfattere, oversettere, kritikere, forleggere og bibliotekarer.

Litterære priser som deles ut under Norsk litteraturfestival

Doblougprisen

Doblougprisen skal fremme norsk og svensk skjønnlitteratur og har blitt delt ut årlig siden 1951. Det er Svenska Akademien som administrerer prisen. Offentliggjøring og prisoverrekkelse til de norske vinnerne finner sted under åpningen av Norsk Litteraturfestival. 

Mer informasjon om prisen og tidligere prisvinnere:
http://snl.no/Doblougprisen

UPrisen – årets ungdomsbok

UPrisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok.
Den nasjonale UPris-juryen består av syv 9. klasser fra ulike fylker. Klassene leser fem ungdomsbøker valgt ut på bakgrunn av ungdoms anmeldelser av alle årets ungdomsbøker. Klassene gjør seg opp en mening om bøkene før delegater fra alle klassene møtes til storjurymøte på Lillehammer hvor den endelige vinneren kåres. UPrisen deles ut torsdagen under festivalen i showet U. UPrisen er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival og Foreningen !les.

Les mer om UPrisen på uprisen.no

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris

Deles ut for en oversetters samlede virke og er på 50 000 kroner. Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond ble opprettet 1996 og var et samarbeid mellom Norsk Oversetterforening, Cappelens Bokklubber og De norske Bokklubbene. Siden 2016 er prisen videreført som Det skjønnlitterære oversetterfonds pris.

Tidligere prisvinnere:
http://oversetterforeningen.no/bokklubbenes-skjonnlitteraere-oversetterpris/ 

Bokhandelens forfatterstipend

Bokhandlerforeningen deler hvert år ut Bokhandelens forfatterstipend til tre skjønnlitterære forfattere for voksne: Ett stipend på 200 000 kroner og to stipend på 60 000 kroner hver. Det er det litterære råd i Forfatterforeningen som innstiller forfattere til stipendene.

Les mer: https://bokhandlerforeningen.no/stipend-og-priser/bokhandelens-forfatterstipend/

Ordknappen

Ordknappen er en pris som Leser søker bok deler ut hvert år til forfattere, illustratører, oversettere og tegneserieskapere.

Mottakerne av prisen har vist et lysende eksempel på hvordan bøker kan utvikles til i større grad å nå alle, også de som leser i motvind. Ordknappen er et ferdighetsmerke og et bevis på at mottakeren med rette kan kalle seg «autorisert forfatter for alle».

Les mer: https://lesersokerbok.no/ordknappen/

«LINN OG BLÅ KVELVDE HIMILEN SEG YVI JORDI SOM EIN LJOS DRAUM»
Arne Garborg, Fred

Samarbeidspartnere og sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere i 2023 
Eidsiva, Thorleif Dahls kulturbibliotek, Sparebankstiftelsen, Fritt Ord, Bergesenstiftelsen, NFFO, Aschehoug, Dagbladet, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer museum, Nansenskolen, og Lillehammer UNESCO-litteraturby. 
 
Offentlige bidragsytere i 2023 
Kulturrådet, Innlandet fylkeskommune, Lillehammer kommune. 
 
Øvrige samarbeidspartnere og støttespillere 

Barnebokkritikk, Bibliotekforeningen Innlandet, Bokhandlerforeningen, Bokklubben, Bokklubben Bastard, Bok365, Bonnier Norsk Forlag. British Council,  Cappelen Damm, Culture Ireland, Danish Arts Foundation, Den norske Dobloug-komiteen, Den Norske Forleggerforening, Den norske Forfatterforening, Det Norske Samlaget, Dublin Book Festival, Fremtidsbiblioteket, Foreningen !les, Forfatterforbundet, Forlaget Oktober, Galleri Zink, Gyldendal Norsk Forlag, Høgskolen i Innlandet, Innlandet Fylkesbibliotek, Jevne gård, Jostein Gaarder, Kagge forlag, Klassekampen, Kulturhjerte, Kulturrådet SE, Kulturtanken, Leser søker bok, Lillefilm, Lillehammer bibliotek og litteraturhus, Lillehammer kino, Lillehammer Rotary, Lillehammer sentrum og drift, Lillehammer UNESCO-Litteraturby, Limpi, Litteraturhuset i Oslo, LO Kultur, Manifest forlag, Menn uten midje leser også bøker, Nansenskolen, Nettverk for norske litteraturfestivaler, Norli Bokhandel, Norsk barnebokinstitutt, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Bibliotekforening, Norsk Forfattersentrum, NORLA, Norsk Kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Oppland Kunstsenter/Bokmessen Bastard, Sigrid Undset-selskapet, Syn og Segn, Svenska Akademien, Tekna, The Irish Embassy in Oslo, Tiden Norsk Forlag, UiO, UD, Vigmostad & Bjørke, Viken fylkeskommune, Visit Lillehammer, World Expression Forum 

Arrangementslokaler: Brenneriet, Felix Pub og Scene, Fønix skatepark Brumunddal, Galleri Zink, Gausdal folkebibliotek, Gjøvik bibliotek og Litteraturhus, Glommen Mjøsen Skog, Hamar bibliotek, Kulturhuset Banken, Lillehammer og Gjøvik Dansesenter, Lillehammer Bibliotek, Lillehammer kino, Lillehammer kirke, Lillehammer læringssenter, Parkkaféen, Plan B, Verdensteateret.

Overnattingssteder: Birkebeineren Hotel & Apartments, Clarion Collection Hammer Hotel, First Hotell Breiseth, Mølla hotell, Scandic Lillehammer og Victoria hotell, Stasjonen.

Teknikk og andre tjenester: Blæst Design, Krible og OffCenit på nettsider, FestivalPro som festivalstyringsverktøy. Lillehammer lyd og lys og Total Production som hovedaktører på lyd og lys. TicketCo, GLØR, Lillehammer Rotary, Lillehammer Sentrum Drift, Norsk Forfattersentrum, Visit Lillehammer. 

Plakatkunstner 2023: Nikolai Torgersen

Takk til alle

Vi takker alle samarbeidspartnere, frivillige og andre som står på for festivalen.

Dere er fantastiske!

Vi står sammen.

«UNG MAA VERDEN ENDNU VÆRE»
Henrik Wergeland, Jødinden

En bærekraftig litteraturfestival

Norsk Litteraturfestival jobber kontinuerlig for å gjennomføre enn mest mulig miljøvennlig festival og helårsdrift.

Festivalen skal sette søkelys på miljø, bidra til bevisstgjøring og kunnskap, samt prioritere bærekraftige alternativer i egen virksomhet. Vi tenker bærekraft i alle ledd, samtidig som vi øker kompetansen på klimasmarte løsninger. Vi har satt oss mål om å redusere Co2-utslipp, jamfør FNs bærekraftsmål.

Festivalen har et ekstra søkelys på bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Innkjøp

Festivalen skal begrense nyproduksjon og gå for miljøvennlige alternativer ved innkjøp, der det er mulig.

Sirkulær anvendelse

Festivalen skal gjennomføres med minst mulig miljøbelastning, dvs. mest mulig gjenbruk og minst mulig forsøpling.

Miljøspørsmål på agendaen

Festivalen har ambisjoner om å løfte og debattere aktuelle samfunnsspørsmål som en del av festivalprogrammet, deriblant bærekraft og klima.

Transport

Festivalen benytter og legger til rette for miljøvennlig transport.

Samarbeidspartnere og leverandører

Klimaavtrykk vil være noe vi diskuterer med våre leverandører og samarbeidspartnere.