Festivalens tilbud til barn og unge får hele 3.000.000 kr fordelt over tre år. – Pegasus gjør en fremragende jobb med å sette fokus på bokglede, sier Birthe Selvaag ved Sparebankstiftelsen DNB

Vi har tatt en liten prat med regionansvarlig i Sparebankstiftelsen DNB, Birthe Selvaag, og Pegasusansvarlig Anne-Thea Haavind for å finne ut av hva som gjorde at festivalen stakk seg ut i søknadsbunken og hvordan midlene skal brukes.

Birthe Selvaag, tusen takk for de generøse midlene! Vi er så glade! Hva gjorde at Norsk Litteraturfestival og Pegasus pekte seg ut for dere?

Først og fremst vil vi si at Norsk Litteraturfestival og Pegasus gjør en fremragende jobb med å sette fokus på barne- og ungdomslitteratur og bokglede. Både når det gjelder å skape oppmerksomhet og å gjennomføre gode tiltak og aktiviteter. Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som helt eller delvis er tuftet på frivillighet og fellesskap, og fremmer ferdigheter og forbilder. Festivalen er en møteplass som i stor grad gjennomføres av frivillige, og er sånn sett en ideell mottaker av støtte fra oss. Vi har støttet Pegasus siden 2017 og stadig flere barn og unge har i denne perioden tatt del i programmet og blitt kjent med god litteratur. Det at Norsk Litteraturfestival og Pegasus er en trofast lesevenn for så mange er viktig. Dere har et godt etablert opplegg, men treffer nye barn hvert år.

Hvorfor er det så viktig at barn og ungdom får gode opplevelser med litteratur?

Sparebankstiftelsen DNB har som målsetting å øke deltakelsen i kunst og kulturlivet, bidra til at flere barn og unge kan delta i kulturaktiviteter og styrke formidlingstiltak som øker forståelsen for og interessen for kunst og kultur. Å kunne lese er en forutsetning for å delta i eget liv. Litteratur og leseglede er døråpner til en uendelig verden som rommer absolutt alle. Her er det plass til alle barn uansett hvordan man har det.

Anne-Thea Haavind, Pegasusansvarlig ved Norsk Litteraturfestival, gratulerer med velfortjente og nødvendige midler! Hva betyr dette for festivalens satsning på barn og unge?

Tusen takk! Denne tildelingen betyr så mye for festivalens arbeid med leseglede og leselyst. De siste årene har publikumstallet for Pegasus vært sterkt økene og vi opplever at ønsket om å delta er større enn vi kan imøtekomme. Vi har derfor utvidet programmet kraftig, fra ca. 50 til 110 arrangementer under festival, men vi opplever at påmeldingstallene vokser med festivalen. Under festivaldagene i 2019 hadde vi 17 000 påmeldinger fra skoler og barnehager til 12 000 plasser. I tillegg kommer helårsprogrammet vårt, så nå håper vi å kunne nå ut til ca. 20 000 årlig med Pegasus-arrangementer. Den store gaven fra Sparebankstiftelsen gir oss kontinuitet og forutsigbarhet i hele tre år, så vi kan fortsette å jobbe for at enda flere barn skal få gode møter med litteratur. Å skape leselyst og å bidra til å utvikle evnene til å lese hos barn og unge er kanskje det aller viktigste Norsk Litteraturfestival kan bidra til!

Hvordan skal pengene brukes konkret?

Svaret på dette er firedelt:

  1. Vi vil opprettholde helårstilbudet vi har hatt de siste tre årene på Litteraturhus Lillehammer, med ca. 24 arrangementer årlig. Hvert år inviterer vi ca. 2000 barn og ungdom til å oppleve litteraturarrangementer sammen med skoleklassen sin.
  2. Vi vil utvide med ca. 10 nye litteraturarrangementer for barn og unge under Norsk Litteraturfestival årlig, i tillegg til de 110 vi allerede gjennomfører.
  3. Litteraturformidlingsfeltet er i stor utvikling. Vi ser at arrangementsformer som utvikles er mer ressurskrevende, men kommuniserer bedre til målgruppen. Mens det tidligere var «forfatteren med boka under armen» som var det vanligste scenemøtet med litteratur er variasjonen på litteraturformidlingen nå stor. Vi opplever at kunstarter i samspill samt større grad av involvering og medskaping fra målgruppen fører til at arrangementene vi skaper krever høyere budsjetter. Vi ønsker å være en nasjonal spydspiss med tanke på å teste ut og utvikle nye arrangementsformer, og på denne måten skape et enda bedre og mer spennende litteraturformidlingsfelt for norske barn. Særlig vil vi fokusere på arrangementsformer der barna selv kan være aktive medskapere. Vi vil også at Pegasus sine arrangementer skal holde høy kunstnerisk kvalitet, og ser at det krever høyere kostnader per arrangement enn hva vi har operert med tidligere.
  4. Vi vil innlemme et større geografisk område i vårt arbeid med å skape leseglede blant barn og unge