Arne Vestbø

Arne Vestbø (f. 1978) er seksjonsleder for Litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål i Kulturrådet. Vestbø er cand.philol. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og MA i Holocaust studies fra Royal Holloway, University of London.