Fotokreditering: Julia Viherlahti

JESSICA WILLIAMS

Jessica Williams er en samtidskunstner, kurator, og forlegger som har en enorm og variert praksis som er sentrert rundt handlingen å se. Hun har jobbet med alt fra selvpublisering og eksperimentelle kunstnerbøker til fotografi og virtuell virkelighet, og er spesielt opptatt av intime og haptiske opplevelser. Hun er en av grunnleggerne av Norsk Risoforening, og gir hyppige workshops og opplæring i risografi. I 2023 jobbet Williams med en eksperimentell separatutstilling som strakk seg over et helt år på House of Foundation i Moss og handlet om publisering, felleskap og identitet. Før har hun jobbet med merkelige biter av havplast sanket i indre Oslofjord som ser ut som ekte stein, og undersøkt forbindelsen mellom mycel (soppens røtter) og datasentre, og hvordan begge to er gigantiske, usynlige, og påvirker oss mer enn vi aner. Nå jobber hun som kurator på Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm.

Deltar på:

Onsdag 29. mai
Lær å trykke med risograf!
Jessica Williams

Tid

Onsdag
09:30 - 10:45

Sted

Oplandia senter for samtidskunst

Alder

6 - 12

Legg til i din festival
Onsdag 29. mai
Lær å trykke med risografi
Jessica Williams

Tid

Onsdag
11:45 - 13:00

Sted

Oplandia senter for samtidskunst

Alder

6 - 12

FULLT
Legg til i din festival