Marte Mittet

Marte Mittet (f. 1974) er født i Malvik og har hovedfag i sosialantropologi. Hun er bosatt i Trondheim med mann og tre barn. Under andre verdenskrig var familien hennes involvert i smugling av flyktninger over svenskegrensa, så Mittet har alltid vært interessert i denne siden av norsk historie. Grandonkelen hennes var en av lederne for den kommunistiske motstandsbevegelsen i Trondheim fram til han ble henrettet i 1943. Ulvehunger er hennes debut som forfatter, og for den ble hun nominert til Kulturdepartementets debutantpris.

I KRIG OG KJÆRLIGHET

24. mai | 11:30 - 12:15 | Lillehammer bibliotek

Legg til i din festival

UPRISENS UNGDOMSBOKBAD

24. mai | 19:00 - 20:30 | Maihaugsalen

Legg til i din festival

USHOWET

25. mai | 10:00 - 11:00 | Maihaugsalen

Legg til i din festival