Siss Vik

Siss Vik (f. 1970) er litteraturviter, filmviter og kulturjournalist i NRK.