Festivaltema

Norsk Litteraturfestival hadde frem til 2014 et overordnet tema per festival. Etter den gang har det vært flere fokusområder, både geografisk og språklig.

Festivaltema:

Britisk fokus 2022
Nordisk fokus 2021
Spanskspråklig fokus 2020
Franskspråklig fokus 2019
Japan og Tyskland 2018
India 2017
USA og flukt 2016
Kina 2015
Russland, Øst-Europa og ytringsfrihet 2014
Ansvar 2013
Penger 2012
Byen 2011
Løsrivelse 2010
Sannhet 2009
Fremtiden 2008
Utroskap 2007
Iscenesettelse 2006
Strid og forsoning 2005
Europa 2004
Forbrytelse og poesi 2003
Myter 2002
Makt 2001
Dårskap og diktere 2000
Fordømte diktere 1999
Hva skal vi med historien? 1998
70-årene i norsk litteratur 1997
1960-årene 1996
En visjon tar form 1995
Middelalder 1994
Biografien som litterær genre 1993