BOKKINO

For: Klasser eller mindre grupper. Kan tilpasses både eldre og yngre elever.

Mål: Presentere bildebøker for en større gruppe samtidig.

Hvordan: Læreren leser bildebøker høyt for klassen, mens illustrasjonene vises på storskjerm. Skolebibliotekaren hjelper til med å finne frem bildebøker som passer for det aktuelle alderstrinnet, det er mye å velge i for både barne- og ungdomstrinn. Etterpå kan klassen snakke om boka.