Regjeringen har varslet en ny nasjonal leselyststrategi. På Lillehammer og i Innlandet satses det systematisk og langsiktig på leselyst. Omfanget og kvaliteten på tiltakene gir effekt i form av bedre leseferdigheter. Innlandet fylkesbibliotek, Pegasus – Norsk Litteraturfestival, Lillehammer bibliotek og litteraturhus og skolekontoret på Lillehammer jobber med prosjekter som kan utvikles innenfor en ny nasjonal leselyststrategi og som til sammen utgjør Lillehammermodellen.

Nedgangen i lesing blant barn og unge er hovedbegrunnelsen for ny nasjonal leselyststrategi, jfr  Hurdalsplattformen, hvor det er nedfelt at regjeringen vil styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom en ny leselyststrategi, fulgt opp gjennom statsbudsjettet i 2023.
Det er viktig at ressursene brukes på leselysttiltak som virker og som kan dokumentere god effekt i form av økt leselyst og bedre leseferdigheter. I det offentlige svenske handlingsprogrammet for läsfremjande omtales nedgang i lesing som en trussel mot personlig helse, mot demokrati og delaktighet i samfunnet. Det er bekymringsfullt at barn og unge leser mindre, at gutter leser mindre, at det leses mindre i enkelte sosiokulturelle klasser og at lesingens status er i endring.

Lesing er et ansvar for hele samfunnet. Tilgang til aktuell og interessevekkende litteratur, samt en kultur for lesing på skolen, i hjemmet og i samfunnet ellers, er forutsetninger for utvikling av barn og unges leselyst. Frivillig lesing og valg av bok er en nøkkel til utvikling av leseengasjement.

Gode skole- og folkebibliotek med aktiv formidling av litteratur er en nøkkel til å utjevne ulikheter i barns sosiokulturelle bakgrunn. Ved å spre leselyst og leseglede og gi barn rett bok til rett tid, økes leseferdighetene.

Lillehammer kommune kan allerede vise til gode resultater i leseferdigheter, og vil nå følge opp med en satsning både på skolebibliotek og på lesestimuleringstiltak i samarbeid med Lillehammer bibliotek og litteraturhus og Pegasus – Norsk litteraturfestival.

Lillehammer bibliotek og litteraturhus har akkurat fått 100.000 kr i støtte fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet «Felles leseløft i Litteraturbyen». Med dette tar vi sikte på å bli en sentral faglig ressurs og drivkraft i kommunens skolebiblioteksatsning. Vi vil ta initiativ til et faglig nettverk for skolebibliotekarene i kommunen, og koordinere kompetansehevingstiltak for skolebibliotekarene, etter modell fra nabokommunen Ringsaker. Et av målene er å gi lærere og skoleledelse inspirasjon til hvordan skolebiblioteket kan bli en aktiv læringsarena for alle fag, og hvordan arbeide konkret med leselyst.

Innlandet fylkesbibliotek, Pegasus – Norsk litteraturfestival og alle folkebibliotekene i Innlandet gjennomfører i disse dager årets Boklekturné. Boklek viser skolestarterne at det finnes mange veier inn i boka, gjennom å kombinere lesing og illustrasjon med aktiviteter, leker og formidling. Dette er et eksempel på et leselystprosjekt som har blitt gjennomført i vårt fylke gjennom 10 år og som virker.

Lillehammer har en rekke sterke aktører innenfor litteraturfeltet som gjennom mange år har satset aktivt på leselyst og litteraturformidling. Innlandet fylkeskommune, Norsk litteraturfestival, Nansenskolen, Høgskolen i Innlandet, Stiftelsen Lillehammer museum, Visit Lillehammer og Lillehammer kommune inkludert Lillehammer bibliotek og litteraturhus, har siden 2017 vært samlet under paraplyen Lillehammer UNESCO-litteraturby. Sammen sørger vi for å gi folk gode lese- og litteraturopplevelser fra vugge til rullator.

Søndag markeres Verdens bokdag. Hva med å sette av en halvtime til å lese en bok, og kanskje du kan lese høyt for noen? Ta gjerne turen innom biblioteket for å få et godt lesetips! Hva med å lese deg opp på en av de mange forfatterne som kommer på Norsk litteraturfestival i mai?


Marit Borkenhagen, festivalsjef, Norsk litteraturfestival

Cathrine Strøm, biblioteksjef, Lillehammer bibliotek og litteraturhus