Ketil Kolstad, som har solid erfaring med litteratur, scenekunst og formidling til barn og unge, er ansatt som Programsjef for Pegasus, med ansvar for barne- og ungdomsprogram til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.
 

Ketil Kolstad har bakgrunn som skuespiller, dramatiker og litteraturformidler. Han har blant annet vært leder for Foreningen Les og teatersjef for Nord-Trøndelag teater og trives både på og bak scenen. 

Barne- og ungdomssatsingen til Nordens største og viktigste litteraturfestival har aldri vært viktigere, sier Ketil Kolstad, og fortsetter. I ei tid hvor norske barn rapporterer lavere leseglede må vi satse enda mer på aktiv formidling av litteratur som kunst og kilde til opplevelse.  Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene!

Formidling til barn og unge er Norsk Litteraturfestivals viktigste samfunnsoppdrag og noe vi satser stadig mer på, under festival og året rundt. Festivalen har et omfattende og godt samarbeid med barnehager, skoler, skolekontor og bibliotek og gjennomfører årlig faste, leselystprosjekter som virker.  

Ferske tall fra den internasjonale PIRLS-undersøkelsen viser at norske tiåringer leser dårligere enn før. Blant samtlige land som deltok i undersøkelsen oppgir norske tiåringer å ha lavest leseglede. Dette er en alvorlig utvikling og det generelle bildet; at barn og unge leser mindre, at gutter leser mindre, og at det leses mindre i enkelte sosiokulturelle klasser, at lesingens status er i endring er bekymringsfullt. 

Det er godt dokumentert at lesing er viktig for personlig helse, at leseevnen er avgjørende for evnen til å henge med i skoleløpet og bli en aktiv samfunnsborger som bidrar til verdiskaping og ivaretakelse av demokratiet. Det er derfor et viktig samfunnsanliggende å ta tak i problemene PIRLS-undersøkelsene og andre leseundesøkelser avdekker.

På Lillehammer har skole, bibliotek og festival lenge jobbet koordinert og systematisk med leselysttiltak. Mens norske elever i gjennomsnitt får være med på 3-4 litteraturarrangementer i løpet av skoleløpet får elever i Lillehammerskolen ca 20 (opptellingen er basert på DKS-tall fra hele Norge samt festivalens påmeldingstall.) Når en forskningsbasert lesemetodikk i skolen suppleres med gode støttefunksjoner fra biblioteket og et omfattende formidlingstilbud fra festivalen resulterer det i at elevene utvikler leselyst og at leseferdigheter utvikler seg i positiv retning. Vi mener at denne måten å arbeide på – «Leseløft Lillehammer» – bør reflekteres og prioriteres i Kommunedelplan kultur for Lillehammer.   

Festivalsjef Marit Borkenhagen er svært fornøyd med ansettelsen.
– Ketil Kolstad har lang erfaring med litteraturformidling og scenekunst og er den beste til å bringe det viktige arbeidet som gjøres i Pegasus-delen av programmet til Norsk Litteraturfestival til nye høyder.