Ole Ivar Burås Storø er ansatt som Programsjef Pegasus, med ansvar for barne- og ungdomsprogrammet til Norsk Litteraturfestival. Storø begynner i festivalen over sommeren etter å ha jobbet som kommunikasjons- og prosjektleder i Foreningen !les siden 2007. 

– Som en del av Foreningen !les har jeg fulgt Pegasus og litteraturfestivalen tett siden 2007. Jeg er imponert over utviklingen av Pegasus, og ser frem til å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort, sier Ole Ivar Burås Storø.

Møtstrøms med Leseløft Lillehammer
Mens den overordnede trenden er at barn og unges leselyst og leseevner går ned er det motsatt på Lillehammer. Lillehammer-skolen kan vise til en positiv utvikling i elevenes leseferdigheter på de nasjonale prøvene. Dette er et resultat av Leseløft Lillehammer hvor skole, bibliotek, festivalen og andre aktører jobber systematisk og koordinert med leselysttiltak.

– Norsk Litteraturfestivals barne- og ungdomssatsing har aldri vært viktigere og derfor er det også så betryggende å få Ole Ivar Burås Storø med på laget, sier festivalsjef Marit Borkenhagen. – Storø har jobbet med leselysttiltak til nettopp denne målgruppen lenge og har de egenskapene som skal til for å utvikle Pegasus videre, avslutter festivalsjefen.