Cathrine Strøm

Omsetjar, essayist, bibliotekar, litteraturformidlar og tidlegare med-redaksjonsmedlem i Vagant, Cathrine Strøm, er tilsett som programkoordinator ved Litteraturhus Lillehammer, og vil, parallelt, arbeide med formidling på biblioteket i bokbyen.