Elin Anna Labba

Elin Anna Labba (f. 1980) er journalist og har tidligere vært redaktør for tidsskriftene Samefolket og Nuorat. Idag jobber hun på Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi. Forfatteren kommer selv fra en familie som ble tvangsflyttet på 1920-tallet. Herrene sendte oss hit. Om tvangsflyttingen av samene er Elin Anna Labbas debutbok.

Ingen resultater Ingen resultater