Erika Fatland

Erika Fatland (f. 1983 i Haugesund) er forfatter og sosialantropolog, og står bak de eventyrlige reiseskildringene som Sovjetistan, Grensen, og høstens utgivelse, Høyt, er oversatt til over 20 språk. Selv behersker hun hele åtte!

Fatlands nye, storslått reiseskildring fra Himalaya, bukter seg gjennom fem svært ulike land. Her blandes verdensreligionene islam, buddhisme og hinduisme med eldgamle sjamanreligioner. Utallige språk og vidt forskjellige kulturer lever i de bortgjemte fjelldalene. Modernitet og tradisjon støter sammen, mens stormaktene kjemper om innflytelse.

Erika Fatland ble i 2015 kåret til én av de ti beste forfattere under 35 av Morgenbladet. Samme år fikk hun Bokhandelens sakprosapris for Sovjetistan. I 2016 ble Fatland valgt ut som en av Europas ti mest interessante samtidsforfattere gjennom litteratursatsingen New Voices from Europe, og senere samme år ble hun tildelt Wesselprisen for sitt forfatterskap

RUSSLAND OG NABOLANDENE: EN STATUSRAPPORT

31. mai | 15:00 - 16:50 | Verdensteateret

Legg til i din festival