Ivo de Figueiredo

Ivo de Figueiredo (f. 1966) er historiker, biograf og kritiker. Han er cand.philol. med hovedfag i historie og har publisert en rekke fagartikler om okkupasjonstiden, Nasjonal Samling og det norske rettsoppgjøret. Sitt gjennombrudd fikk han i 2002 med biografien "Fri mann. Johan Bernhard Hjort - en dannelseshistorie". Han har og skrevet en Ibsen-biografi i to bind: "Henrik Ibsen. Mennesket" (2006) og Henrik Ibsen. Masken" (2007). En fremmed ved mitt bord (2016) er en slektshistorie og de Figueiredos siste utgivelse.