Ole Ivar Burås Storø

Ole Ivar Burås Storø (f.1975) kjem i frå Bjerkvik i Nordland og har jobba i Foreningen !les sidan 2007. Han er utdanna sosialantropolog ved Universitetet i Oslo og har tidlegare jobba i NRK og som journalist i Dagsavisen og fotball.no. Ole Ivar har også spele fotball i 1. og 2. divisjon. Han sitt i hovedstyret til Norsk Bibliotekforening.