Synnøve Persen

Synnøve Persen er en samisk billedkunstner og forfatter. Persen er nominert to ganger til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet, og har hatt en lang rekke gruppe- og separatutstillinger. I 2018 mottok hun Norsk kulturråds ærespris for sitt mangeårige kunstneriske virke nasjonalt og internasjonalt og hennes innsats for å løfte samisk kunst, språk og identitet.