Pegasus’ festivalprogram 25. – 30. mai 2021

 

15. mars kl. 10 slippes Pegasus påmeldingsprogram. Resten av festivalprogrammet lanseres 23. april.
Festivalen forholder seg til de til en hver tid gjeldende anbefalingene til FHI og følger de nasjonale retningslinjene for arrangement. 

Ingen resultater