BARNEBOKBAD

Krypto: Dypfryst

I samarbeid med skolekontoret på Lillehammer har Pegasus/Norsk Litteraturfestival skolert lærere i barnebokbadmetodikken. Barnebokbad brukes som betegnelse på arrangement der barn eller unge selv forbereder og intervjuer forfatteren. Men den egentlige hensikten med prosjektet er alt elevene gjør i forkant av arrangementet; nemlig lesningen og drøftingen i klasserommene. Under årets festival er det Hans Jørgen Sandnes og hans bok Krypto: Dypfryst som skal barnebokbades av elever på mellomtrinnet.

Med Hans Jørgen Sandnes

Tid

Torsdag
10:00-11:00

Sted

Lillehammer bibliotek

Alder:

11 - 14

Legg til i din festival

BARNEBOKBAD

Krypto: Dypfryst

I samarbeid med skolekontoret på Lillehammer har Pegasus/Norsk Litteraturfestival skolert lærere i barnebokbadmetodikken. Barnebokbad brukes som betegnelse på arrangement der barn eller unge selv forbereder og intervjuer forfatteren. Men den egentlige hensikten med prosjektet er alt elevene gjør i forkant av arrangementet; nemlig lesningen og drøftingen i klasserommene. Under årets festival er det Hans Jørgen Sandnes og hans bok Krypto: Dypfryst som skal barnebokbades av elever på mellomtrinnet.

Med Hans Jørgen Sandnes

I samarbeid med Foreningen !les

Bidragsytere