BARNEBOKBAD

Barn bokbader en forfatter! I løpet av våren har skoleklasser på mellomtrinnet fra tre skoler på Lillehammer hatt høytlesning i klassen av Snøsøsteren av Maja Lunde. I etterkant har de, gjennom filosofiske samtaler i klasserommet, jobbet med forskjellige temaer fra boka og kommet fram til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. Representanter fra klassene er spørsmålsambassadører og utgjør panelet som skal bokbade forfatteren på scenen. Velkommen til Barnebokbad.

I samarbeid med Foreningen !les

Torsdag

12:00-12:45

Alder: 10 - 13

Legg til i din festival

Bidragsytere