BARNEBOKBAD

I løpet av våren har skoleklasser på Lillehammer hatt høytlesning av «Som ein bror» av Alfred Fidjestøl. I etterkant har de, gjennom filosofiske samtaler i klasserommet, jobbet med forskjellige temaer fra boka og kommet frem til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. Representanter fra klassene er spørsmålsambassadører og utgjør panelet som skal bokbade forfatteren på scenen. Velkommen til barnebokbad!

Kun for påmeldte

I samarbeid med Foreningen !les

Torsdag

12:00-12:45

Alder: 10 - 13

Litteraturhus Lillehammer

Legg til i din festival

Bidragsytere