Barnebokbad

Barn bokbader Lars Joachim Grimstad! I løpet av våren har skoleklasser på mellomtrinnet fra Buvollen, Vingar og Vingrom skole hatt høytlesning i klassen av Egoland av Grimstad. I etterkant har de, gjennom filosofiske samtaler i klasserommet, jobbet med forskjellige temaer fra boken og kommet frem til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. Representanter fra klassene er spørsmålsambassadører og utgjør panelet som skal bokbade Grimstad.