BEREDSKAP FOR FRED. HVA TRENGER VI?

Nansenseminaret

Nansenseminaret åpner opp for viktige samtaler om krig og fred ved å identifisere og skape rom for aktuelle problemstillinger. Vi legger til rette for et samtaleforum der en kan stille de vanskelige spørsmålene, samt uttrykke tvil, usikkerhet og et mangfold av perspektiver og meninger.
Nansenseminaret 2023 hadde tema «Dilemmaer i krig og fred», der vi utforsket dilemmaer som følge av dagens kriger. Da var Russlands angrepskrig mot Ukraina bakteppe. Den brutale krigen mot Gaza har satt oss i en ny alarmberedskap, og samtalene domineres av et fokus på militær opprustning. Dette ønsker vi å utfordre, ved å trekke fram alternative måter å tenke beredskap på. I årets Nansenseminar søker vi å bedre forstå hva vi trenger for å sikre fred og forebygge krig. Finnes det alternative måter å tenke sikkerhet på? Hva med styrking av demokratisk beredskap, menneskers evne til å løse konflikter uten bruk av vold, og til å leve sammen i uenighet? På programmet denne dagen står akademikere, politikere og kunstnere, samt forfattere som Linn Stalsberg som nylig gav ut boka «Krig er foralkt for liv – et essay om fred» og Dag Hoel, forfatter av boka «Fred er ei det beste – fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien».

Spørsmålene vi stiller denne dagen er:
- Hva er beredskap for fred?
- Hva er utfordringene ved beredskapen for fred internasjonalt?
- Hva er vår beredskap for fred nasjonalt og regionalt?
- Hvordan kan kunst og kultur være et virkemiddel for å reparere sår i en konfliktfylt verden?
Dagsseminaret avsluttes med en folkedialog fasilitert av Nansen Fredssenter.
Fullstendig program og påmeldingslenke : https://peace.no/nansenseminaret-2024-beredskap-for-fred-hva-trenger-vi/

Tid

Lørdag
10:00-16:45

Sted

Nansenskolen

GRATIS
Legg til i din festival

BEREDSKAP FOR FRED. HVA TRENGER VI?

Nansenseminaret

Nansenseminaret åpner opp for viktige samtaler om krig og fred ved å identifisere og skape rom for aktuelle problemstillinger. Vi legger til rette for et samtaleforum der en kan stille de vanskelige spørsmålene, samt uttrykke tvil, usikkerhet og et mangfold av perspektiver og meninger.
Nansenseminaret 2023 hadde tema «Dilemmaer i krig og fred», der vi utforsket dilemmaer som følge av dagens kriger. Da var Russlands angrepskrig mot Ukraina bakteppe. Den brutale krigen mot Gaza har satt oss i en ny alarmberedskap, og samtalene domineres av et fokus på militær opprustning. Dette ønsker vi å utfordre, ved å trekke fram alternative måter å tenke beredskap på. I årets Nansenseminar søker vi å bedre forstå hva vi trenger for å sikre fred og forebygge krig. Finnes det alternative måter å tenke sikkerhet på? Hva med styrking av demokratisk beredskap, menneskers evne til å løse konflikter uten bruk av vold, og til å leve sammen i uenighet? På programmet denne dagen står akademikere, politikere og kunstnere, samt forfattere som Linn Stalsberg som nylig gav ut boka «Krig er foralkt for liv – et essay om fred» og Dag Hoel, forfatter av boka «Fred er ei det beste – fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien».

Spørsmålene vi stiller denne dagen er:
- Hva er beredskap for fred?
- Hva er utfordringene ved beredskapen for fred internasjonalt?
- Hva er vår beredskap for fred nasjonalt og regionalt?
- Hvordan kan kunst og kultur være et virkemiddel for å reparere sår i en konfliktfylt verden?
Dagsseminaret avsluttes med en folkedialog fasilitert av Nansen Fredssenter.
Fullstendig program og påmeldingslenke : https://peace.no/nansenseminaret-2024-beredskap-for-fred-hva-trenger-vi/

Arrangør: Nansen Fredssenter

Bidragsytere