DAGBLADET-DEBATT: DEN UNGE MANNEN

Vinteren 2024 raste debatten: Blir den unge mannen forfordelt i det moderne Norge og tar vi hans utfordringer på alvor? Årets Dagbladet-debatt vil ta denne diskusjonen inn i litteraturen: Hvordan blir den unge mannen portrettert i norsk litteratur? Kjenner han seg igjen? Hvilke utfordringer møter han? Blir disse drøftet på en ordentlig måte, eller er en eventuell mangel på representasjon en av årsakene til at han har sluttet å lese?
Og ikke minst: Hva er det som skjer i norsk offentlighet når vi forsøker å snakke om den unge mannen?
Ordstyrer: Sigrid Hvidsten

Tid

Onsdag
12:00-12:50

Sted

Lillehammer Kunstmuseum

Pris

180,–

Legg til i din festival

DAGBLADET-DEBATT: DEN UNGE MANNEN

Vinteren 2024 raste debatten: Blir den unge mannen forfordelt i det moderne Norge og tar vi hans utfordringer på alvor? Årets Dagbladet-debatt vil ta denne diskusjonen inn i litteraturen: Hvordan blir den unge mannen portrettert i norsk litteratur? Kjenner han seg igjen? Hvilke utfordringer møter han? Blir disse drøftet på en ordentlig måte, eller er en eventuell mangel på representasjon en av årsakene til at han har sluttet å lese?
Og ikke minst: Hva er det som skjer i norsk offentlighet når vi forsøker å snakke om den unge mannen?
Ordstyrer: Sigrid Hvidsten

Arrangør: Dagbladet

Bidragsytere