KRITIKERSEMINARET: FRA DEN ANDRE SIDEN. KRITIKKENS AUTORITET SETT UTENIFRA

Kritikerseminaret

Paneldebatt med Arne Borge, Gunnar Wærness og Ingrid Svennevig Hagen.

Tid

Fredag
14:00-15:15

Sted

Kulturhuset Banken Holbøsalen

Pris

150,-

Legg til i din festival

KRITIKERSEMINARET: FRA DEN ANDRE SIDEN. KRITIKKENS AUTORITET SETT UTENIFRA

Kritikerseminaret

Paneldebatt med Arne Borge, Gunnar Wærness og Ingrid Svennevig Hagen.

Arrangør: Norsk Kritikerlag

Bidragsytere