IKKE SOM ANDRE FAMILIER

Hvordan håndtere livet med familiemedlemmer med en psykisk lidelse eller nevropsykiatrisk diagnose? Hvor går grensen for hvor mye man skal la seg påvirke av og ofre for sine nærmeste? Dette er store og vanskelige temaer som Olaug Nilssen og Sandra Lillebø tar for seg i sine siste romaner. Møt dem i en samtale om kompliserte familieforhold. Moderator: Eivind Hofstad Evjemo.

Tid

Lørdag
15:00-15:50

Sted

Festivalteltet

Pris

180,–

Legg til i din festival

IKKE SOM ANDRE FAMILIER

Hvordan håndtere livet med familiemedlemmer med en psykisk lidelse eller nevropsykiatrisk diagnose? Hvor går grensen for hvor mye man skal la seg påvirke av og ofre for sine nærmeste? Dette er store og vanskelige temaer som Olaug Nilssen og Sandra Lillebø tar for seg i sine siste romaner. Møt dem i en samtale om kompliserte familieforhold. Moderator: Eivind Hofstad Evjemo.

Bidragsytere