MANGAVERKSTED

Verkstedet tar sikte på å introdusere elevene for manga som litterær og kunstnerisk form, derunder de mest populære sjangrene, temaene og stilene. De vil deretter få en innføring i hvordan en tegneserie kan bygges opp, fra idé til ruteoppsett og ferdig historie. Til sist legges det til rette for at elevene alene eller i mindre grupper begynner arbeidet med en egen tegneserie. De vil få veiledning tilpasset eget nivå, men individuell oppfølging vil avhenge av antall deltakere.

Tid

Torsdag
10:00-12:00

Sted

Lillehammer kunstmuseum, verkstedet

Alder:

10 - 13

Legg til i din festival

MANGAVERKSTED

Verkstedet tar sikte på å introdusere elevene for manga som litterær og kunstnerisk form, derunder de mest populære sjangrene, temaene og stilene. De vil deretter få en innføring i hvordan en tegneserie kan bygges opp, fra idé til ruteoppsett og ferdig historie. Til sist legges det til rette for at elevene alene eller i mindre grupper begynner arbeidet med en egen tegneserie. De vil få veiledning tilpasset eget nivå, men individuell oppfølging vil avhenge av antall deltakere.

Bidragsytere