OVERLEVER DEN NORSKE MODELLEN KI?

Kunstig intelligens, internasjonale strømmeaktører og harde prioriteringer i en ny geopolitisk virkelighet truer den norske litterære modellen. Kan den overleve?
Kunstig intelligens-generatorene fungerer ikke godt dersom de ikke mates inn med data, og dette er ofte bøker og dokumenter som er rettighetsbeskyttet. Åndsverkloven krever at opphavere skal ha rimelig betalt for sine åndsverk. Men klarer vår tids jus og våre myndigheter å sikre at ikke teknologieierne utnytter åndsverkene med betaling som ligger langt under normal økonomisk godtgjørelse i samfunnet ellers? Truer med andre ord den nye teknologien opphavernes økonomiske rettigheter?
Vi diskuterer dette og andre pågående endringer i bokbransjen og hva det hele vil ha å si for den norske litterære modellen.
I panelet, Helle Stensbak, Eystein Hanssen, Ørjan Nordhus Karlsson, Terje Colbjørnsen. Samtaleleder: Torstein Paulsen.

Tid

Fredag
13:00-13:50

Sted

Kulturhuset Banken Bransjescenen

Pris

Gratis

GRATIS
Legg til i din festival

OVERLEVER DEN NORSKE MODELLEN KI?

Kunstig intelligens, internasjonale strømmeaktører og harde prioriteringer i en ny geopolitisk virkelighet truer den norske litterære modellen. Kan den overleve?
Kunstig intelligens-generatorene fungerer ikke godt dersom de ikke mates inn med data, og dette er ofte bøker og dokumenter som er rettighetsbeskyttet. Åndsverkloven krever at opphavere skal ha rimelig betalt for sine åndsverk. Men klarer vår tids jus og våre myndigheter å sikre at ikke teknologieierne utnytter åndsverkene med betaling som ligger langt under normal økonomisk godtgjørelse i samfunnet ellers? Truer med andre ord den nye teknologien opphavernes økonomiske rettigheter?
Vi diskuterer dette og andre pågående endringer i bokbransjen og hva det hele vil ha å si for den norske litterære modellen.
I panelet, Helle Stensbak, Eystein Hanssen, Ørjan Nordhus Karlsson, Terje Colbjørnsen. Samtaleleder: Torstein Paulsen.

Arrangør: Forfatterforbundet

Bidragsytere