VERDITINGET

I samarbeid med Lillehammer Museum og WEXFO Youth inviterer vi ungdom til Aulestad for å diskutere verdier og ytringsfrihet. De vil ta utgangspunkt i Opinions UNG-undersøkelse fra 2023 og Ungdommens Ytringsfrihetsråd, og de vil få muligheten til å overlevere sine synspunkter til lokale myndighetspersoner.

Tid

Mandag
9:30-12:45

Sted

Aulestad

Alder:

14 - 16

Legg til i din festival

VERDITINGET

I samarbeid med Lillehammer Museum og WEXFO Youth inviterer vi ungdom til Aulestad for å diskutere verdier og ytringsfrihet. De vil ta utgangspunkt i Opinions UNG-undersøkelse fra 2023 og Ungdommens Ytringsfrihetsråd, og de vil få muligheten til å overlevere sine synspunkter til lokale myndighetspersoner.

I samarbeid med Stiftelsen Lillehammer Museum og WEXFO Youth

Bidragsytere