KLASSIKERTIMEN: TID FOR UTOPI?

Klassikertimen

Når vi snakker om utopier, mener vi vanligvis det virkelighetsfjerne og kanskje uoppnåelige. Likevel er det lite i den store europeiske litterære tradisjonen som er mer levende enn forestillingen om utopien. Økologer, planleggere, arkitekter og politiske visjonærer formulerer utopier om et bærekraftig og klimavennlig samfunn. Drømmen om det frie og like samfunn der menneskene lever i pakt med sin natur og i harmoni med miljøet, finner stadig nye former. I dette inspirerende og underholdende foredraget forteller professor Kjetil Ansgard Jakobsen om noen litterære utopier som har fått stor betydning for måten vi ser samfunnet på.

Tid

Torsdag
14:00-14:40

Sted

Bjerkebæk

Pris

180,–

Legg til i din festival

KLASSIKERTIMEN: TID FOR UTOPI?

Klassikertimen

Når vi snakker om utopier, mener vi vanligvis det virkelighetsfjerne og kanskje uoppnåelige. Likevel er det lite i den store europeiske litterære tradisjonen som er mer levende enn forestillingen om utopien. Økologer, planleggere, arkitekter og politiske visjonærer formulerer utopier om et bærekraftig og klimavennlig samfunn. Drømmen om det frie og like samfunn der menneskene lever i pakt med sin natur og i harmoni med miljøet, finner stadig nye former. I dette inspirerende og underholdende foredraget forteller professor Kjetil Ansgard Jakobsen om noen litterære utopier som har fått stor betydning for måten vi ser samfunnet på.

Støttet av Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Bidragsytere