VI MÅ SNAKKE OM DELTIDSFORFATTEREN

Det er dessverre få forfattere forunt å kunne leve av å være forfatter. Som ellers i samfunnet er det kommersielle interesser som regjerer også på litteraturfeltet og få forfattere selger nok bøker til at de får en god inntekt. Det første håpefulle debutanter ofte blir rådet til, er ikke å si opp jobben de har. Man kan ikke som forfatter regne med å leve av stipender og støtteordninger, til det er det for få og for små midler tilgjengelig. Realiteten blant norske forfattere er derfor at de må se seg om etter alternative inntektskilder og slik ta ansvar for egen økonomi. I denne paneldebatten diskuterer vi profesjonalisering av forfatteren og hvordan man må innrette seg for å overleve økonomisk.
I panelet: Vibeke Koehler, Julie Lødrup. Birger Baug og Helene Uri. Samtaleleder: Torstein Paulsen

Tid

Torsdag
10:00-10:50

Sted

Kulturhuset Banken Bransjescenen

Pris

Gratis

GRATIS
Legg til i din festival

VI MÅ SNAKKE OM DELTIDSFORFATTEREN

Det er dessverre få forfattere forunt å kunne leve av å være forfatter. Som ellers i samfunnet er det kommersielle interesser som regjerer også på litteraturfeltet og få forfattere selger nok bøker til at de får en god inntekt. Det første håpefulle debutanter ofte blir rådet til, er ikke å si opp jobben de har. Man kan ikke som forfatter regne med å leve av stipender og støtteordninger, til det er det for få og for små midler tilgjengelig. Realiteten blant norske forfattere er derfor at de må se seg om etter alternative inntektskilder og slik ta ansvar for egen økonomi. I denne paneldebatten diskuterer vi profesjonalisering av forfatteren og hvordan man må innrette seg for å overleve økonomisk.
I panelet: Vibeke Koehler, Julie Lødrup. Birger Baug og Helene Uri. Samtaleleder: Torstein Paulsen

Arrangør: Forfatterforbundet

Bidragsytere